• Aby edytować komentarze, przejdź do zakładki "Zarządzanie treściami" -> "Komentarze".
  • Kliknij ikonkę ołówka przy danym komentarzu, aby edytować jego treść.
  • Możesz również wyłączyć wyświetlanie komentarza (ikonka oka) i usunąć komentarz (ikonka kosza).