•  Aby dodać newsa do kategorii, wybierz zakładkę "Zarządzanie treściami" -> "Aktualności" i wejdź w edycję danej aktualności, kilkając ikonkę ołówka. 
  •  Rozwiń listę "Kategoria aktualności" pod edytorem tekstu i kliknij "Dodaj kategorię". Następnie wpisz nazwę kategorii.
  •  Do stworzonej kategorii możesz przypisywać kolejne aktualności w analogiczny sposób (wybierając ją z rozwijanej listy pod edytorem tekstu).
  •  Bezpośrednie odnośniki do kategorii możesz stworzyć w menu strony ("Zarządzanie treściami" -> "Menu strony" -> Rodzaj modułu: Aktualności).