• Aby zmienić top strony, wybierz "Wygląd strony" -> "Ustawienia strony".
  • Najedź na domyślny obrazek i kliknij "Wgraj inny plik" w prawym górnym rogu grafiki.
  • Wybierz obraz z dysku i przytnij go odpowiednio.
  • Napisy wyświetlające się w topie możesz edytować w ramce "Slogan" (nagłówek i podpis), a wyświetlanie herbu wyłączyć poprzez odhaczenie pozycji "Wyświetl herb klubu".