• Aby dodać w menu strony odnośnik do galerii zdjęć, wybierz zakładkę "Zarządzanie treściami" -> "Menu strony". 
  • Kliknij zielony guzik "Dodaj nową pozycję".
  • Z listy "Rodzaj modułu" wybierz "Galeria".
  • Dodaj nazwę pozycji w menu, możesz także określić pozycję nadrzędną.
  • Kliknij zielony guzik "Dodaj".