Automatyczne przeniesienie danych z Futbolowo 1.0 do Futbolowo 2.0 nie jest możliwe. Oba systemy różnią się od siebie tak bardzo, że stworzenie narzędzia umożliwiającego taką operacją sparaliżowałoby prace całego zespołu na wiele miesięcy.


Dlatego sugerujemy stopniowe, systematyczne przenoszenie najpotrzebniejszych danych ze starej strony na nową i zgłoszenie do nas dyspozycji przepięcia adresu, gdy praca zostanie zakończona.