Dodane komentarze należy usunąć w zakładce „Komentarze”, która jest dostępna w panelu zarządzania stroną. Po kliknięciu w zakładkę "Komentarze" administrator strony ma możliwość zapoznania się z treścią dodanego komentarza, który może zostać usunięty przy pomocy funkcji "Usuń".