W menu panelu zarządzania stroną proszę kliknąć w zakładkę "Menu strony", następnie kliknij "dodaj nową stronę", wpisz nazwę strony a następnie przejdź do edycji.

edycja_stron_modul.jpg

W pozycji "Rodzaj modułu" proszę dokonać wyboru modułu z listy. Poniżej należy dokonać wyboru drużyn, dla której dany moduł będzie funkcjonował.