W menu panelu zarządzania stroną proszę kliknąć "Menu strony". Następnie "dodaj nową stronę", wprowadź nazwę. Rodzaj strony ustawiamy jako "tekstowa-zabezpieczona", poniżej wprowadzamy hasło. Użytkownik po podaniu hasła będzie mógł się zapoznać z umieszczoną informacją.


modul_z_haslem.jpg