Box tekstowy służy do umieszczania tekstów na stronie klubowej w prawej, lewej lub w środkowej kolumnie. Aby umieścić treść komunikatu, należy wejść w zakładkę "Menu strony", utworzyć kolejną stronę tekstową, w której zostanie umieszczony komunikat. Następnie należy kliknąć w zakładkę "Układ elementów", wybrać moduł tekstowy oraz utworzoną uprzednio stronę z komunikatem.