Po zalogowaniu w serwisie Futbolowo.pl kliknij "zarządzaj stroną klubową", a następnie "Gole". Z listy dostępnych funkcjonalności wybierz "zmiana nazwy domeny". Wprowadź nową nazwę domeny i zatwierdź wprowadzone zmiany. Z konta zostanie pobrana odpowiednia ilość goli.