Po zalogowaniu w serwisie Futbolowo.pl najpierw kliknij "zarządzaj stroną klubową", a następnie "Gole". Z listy dostępnych funkcjonalności wybierz "dodatkowa powierzchnia dyskowa"

Przygotowaliśmy trzy pakiety: 100MB, 250MB i 500MB.