Po zalogowaniu w serwisie Futbolowo.pl, najpierw kliknij "zarządzaj stroną klubową", a następnie "Gole". Z listy dostępnych funkcjonalności wybierz "zmiana administratora strony klubowej". Uprawnienia głównego administratora strony można przekazać tylko i wyłącznie współadministratorowi.