Własną stronę klubową może założyć wyłącznie zarejestrowany Użytkownik Futbolowo.pl. Po zalogowaniu się do Panelu Futbolowo.pl należy wybrać opcję "Utwórz swoją stronę klubową!". Wyświetli się formularz rejestracji strony klubowej, w którym należy podać adres Twojej strony (w domenie futbolowo.pl), wybrać szablon z listy dostępnych i podać dane klubu.
Uwaga: Podanie nieprawdziwych danych będzie skutkowało usunięciem konta. Po zweryfikowaniu wszystkich danych, należy potwierdzić założenie strony klubowej.