W panelu zarządzania stroną proszę kliknąć w zakładkę "Wydarzenia". Istnieją trzy sposoby dodawania informacji do kalendarium:
"dodaj nowe zdarzenie" – funkcja ta umożliwia dodanie pojedynczej wiadomości, która nie jest uwzględniana w zakładkach systemowych takich jak terminarz i kadra np. informacja o treningu.
"dodaj dane z terminarza" – funkcja ta dodaje do kalendarium zdarzenia, które zostały ujęte w terminarzu np. spotkania ligowe.
"dodaj dane o kadrze" - funkcja ta umożliwia publikowanie danych dotyczących urodzin poszczególnych zawodników i członków sztabu szkoleniowego.