W panelu zarządzania strona proszę kliknąć w zakładkę "Wydarzenia", następnie należy dodać pozycję, które zostaną ujęte w tym module.
Aby opublikować moduł na stronie klubowej należy kliknąć w zakładkę "Układ elementów", moduł "Wydarzenia" należy dodać do prawej bądź lewej kolumny.