Przed dodaniem modułu w "Układzie elementów" należy wybrany widget skonfigurować. W tym celu należy w menu panelu zarządzania stroną kliknąć w zakładkę "Dodatki". Informację dotyczące w jaki sposób należy konfigurować poszczególne widety znajdują się w dziale "Dodatki".