Moduł "Układ elementów" służy do modyfikowania wyglądu strony klubowej. Dzięki temu modułowi można zmieniać zawartość lewej, prawej i środkowej kolumny strony. Aby zmodyfikować zawartość kolumn należy wybrać w którym miejscu mają być umieszczone konkretne moduły.