Z listy dostępnych modułów proszę wybrać moduł "Menu strony" i dodać do kolumny bocznej lub w górnej części strony nad kolumnami aby uzyskać efekt menu poziomego. Zawartość modułu menu strony należy edytować w zakładce "Edytuj szablon".