Z listy dostępnych modułów proszę wybrać moduł "NewsSlider" i dodać do środkowej kolumny strony. Aby moduł funkcjonował poprawnie należy w zakładce "Twoje newsy" zaznaczyć newsy, które będą wyświetlane w tym module.