Aby korzystać z Typera należy w zakładce "Menu strony", dodać moduł systemowy "Typer".

Typer pobiera dane automatycznie z modułu "Terminarz rozgrywek". Wyniki meczów można typować do 30 minut przed godziną rozpoczęcia meczu (data i godzina jest wprowadzana w "Terminarzu rozgrywek"). W zakładce "Ustawienia", w pozycji Konfiguracja Typera, należy określić sposób typowania spotkań. Do wyboru są opcje: dokładny wynik lub 1x2 a także ilość punktów, która zostanie przyznana za prawidłowe wytypowanie wyniku.

Po wprowadzeniu wyników w "Terminarzu rozgrywek", należy kliknąć "Przelicz wyniki typera", punktacja Typera zostanie automatycznie zliczona. Korzystanie z typera jest możliwe po zalogowaniu się na Stronie Klubowej.