Prawidłowy format daty to RRRR-MM-DD np. 2011-04-22.