W panelu zarządzania stroną proszę kliknąć w zakładkę "Współadministratorzy", następnie należy skorzystać z funkcji "dodaj współadministratora", proszę wpisać login użytkownika. Użytkownik może być przypisany tylko i wyłącznie do jednego klubu.