W menu Panelu Zarządzania Stroną kliknij w zakładkę "Ustawienia". W pozycji "Dane podstawowe" administrator strony powinien przyporządkować drużynę do klasy rozgrywkowej. Należy określić typ drużyny – seniorzy, juniorzy trampkarze, a następnie charakter, szczebel i klasę rozgrywek, województwo i jeżeli jest to koniecznie, to również grupę.